Навігація
Посилання
http://nordmile.ru/ купить 3388888a webasto люк судовой.

Менеджмент підприємства
Хомяков В.І.

Менеджмент підприємства

Навчальний посібник. - Київ, 2009.- 430 c.

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ 2009

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 27.01. 2004 р.№14/18.2-90)

Рецензенти:

Сіваченко І.Ю., д.е.н., професор, Одеський державний економічний університет; Качала Т.М., д.е.н., професор, зав. каф. менеджменту і права, Черкаський державний технологічний університет; Шершньов А.О., д.е.н., професор, зав. каф. економіки промислового виробництва та будівництва, Криворізький технологічний університет; Бабець Є.К., к.е.н., зав. каф. менеджменту і ринкових відносин, КТУ, заст. Президента АГП України з економіки та зовнішніх зв’язків.

Хомяков В.І. Менеджмент підприємства. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Кондор, 2009. – 434 с.

Висвітлено загальні функції, а також теоретичні і практичні аспекти менеджменту. Викладені методика та умови використання основних управлінських моделей, методика оцінки потенціалу розвитку економічної системи. Розглянуті труднощі у прийняті фінансових рішень у галузі інвестування.

Розглянуті процес внутрішньофірмового стратегічного управління, принципи організації. Функція контролю розглянута в контексті еволюції систем внутрішньофірмового управління. Наведені сучасні класифікації типів працівників та менеджерів, а також оцінка їх сумісності та стилів керівництва.

Для викладачів та студентів економічних факультетів при вивчені дисциплін „Менеджмент”, „Фінансовий менеджмент”, „Економічний механізм підприємства”.

ISBN 966-7982-56-4 © В.І. Хомяков, 2005

© Кондор, 2005

Книготорговельним організаціям та оптовим покупцям звертатися за тел./факсом: (044) 241-66-07, 241-83-47.

Навчальне видання

Хомяков Володимир Іванович

Менеджмент підприємства

Навчальний посібник

Редактор: Коректор:

Вдовиченко Валентина Миколаївна Асташева Марія Василівна

Комп’ютерна верстка:

Садовий Анатолій Іванович

Дизайн обкладинки:

Коваль Борис Олексійович

загрузка...