Навігація
Посилання


Менеджмент підприємства

Оперативне планування


Цей вид планування охоплює, перш за все, окремі функціональні сфери роботи підприємства, такі як:

  • збут (ціни, обіг);
  • виробництво (масштаби, витрати);
  • персонал підприємства (робочий час, заробітна плата);
  • фінанси (потреба в капіталі, фінансах і фінансуванні);
  • бухгалтерська справа (покриття витрат, короткострокове планування результатів господарської діяльності).

Основною проблемою при цьому є урахування взаємної залежності між планами.

Розглянемо як приклад оперативне планування випуску продукції, яке передбачає прийняття рішень про те, як експлуатувати виробничу систему з урахуванням змін сукупного попиту. Сукупний попит за той чи інший місяць для підприємства, що випускає декілька видів виробів, можна виміряти, наприклад, в людино-годинах або в годинах роботи обладнання. Для кожного планового періоду необхідно, перш за все, визначити обсяг виробництва і кількість робітників, що використовуються в даний період. План випуску продукції впливає на розмір цілого ряду виробничих витрат: на збереження готової продукції, ведення портфеля відкладених замовлень, витрат, пов´язаних з позаурочною роботою або простоєм робітників, з передачею частини робіт субпідрядникам, з наймом та звільненням робітників. Мета оперативного планування виробництва полягає в забезпеченні задоволення сукупного попиту при мінімізації загальної суми вищезазначених витрат. Можна виділити три основні стратегії планування сукупного обсягу виробництва [1]. Вони зображені на рис. 3.6.

Рисунок 3.6. Три стратегії планування виробництва:

а - постійний обсяг виробництва при постійній чисельності робочої сили;

б - змінний обсяг виробництва при постійній чисельності робочої сили;

в - змінний обсяг виробництва при змінній чисельності робочої сили; 1 - попит; 2 - чисельність виробників; 3 - обсяг виробництва


загрузка...