Навігація
Посилання


Менеджмент підприємства

Збагачення праці


Збагачення праці [18] – найбільш розповсюджений і вдалий підхід до перепроектування робіт. Теорія збагачення праці базується на тому, що змістовні роботи характеризуються такими факторами: відповідальністю (працівник відповідає за результативність), досягненням (працівник вважає, що він виконує важливу роботу), контролем над ресурсами, зворотним зв´язком, професійним зростанням, умовами праці (контроль працівника над умовами праці).

В 70-і роки склався новий важливий напрямок, пов’язаний з проектуванням робіт, який одержав назву теорії характеристик робіт. Принципову модель вказаної теорії зображено на рис. 3.18. Вона стверджує, що ймовірність позитивного психологічного стану в індивіда підвищується за наявності п’яти суттєвих аспектів роботи: різноманітності, закінченості, значимості, самостійності і зворотного зв´язку. Перші три характеристики визначають змістовність роботи. Різноманітність роботи означає, що вона потребує і допускає різноманітні дії, які передбачають різні навички і нахили. Закінченість роботи означає, що вона потребує і допускає завершення цілого циклу або виконання роботи від початку до кінця з видимим результатом. Значимість роботи характеризує ступінь, з яким працівник усвідомлює її істотний вплив на організаційну систему, організацію в цілому, а, можливо, навіть і на суспільство. Самостійність – це ступінь забезпечення істотної свободи, незалежності і можливого вибору індивідом порядку і способу виконання роботи. Зворотний зв’язок забезпечує індивіда чіткою і безпосередньою інформацією про результативність його праці. Теорія виходить з того, що перелічені п’ять аспектів роботи служать головними моментами, які визначають мотивацію і задоволеність працівника. Ступінь, з яким виявляються ці важливі психологічні фактори, і визначає, згідно з теорією, ймовірність того, що будуть одержані сприятливі результати в особистому і виробничому сенсі. Модель стверджує, що робота, якій в більшій мірі притаманні вказані вище п’ять аспектів, викличе більш сильну мотивацію і принесе більше задоволення, ніж робота, якій вказані аспекти властиві в меншій мірі.

Рисунок 3.18. Конкретизація характеристик робіт

Для надання моделі характеристик роботи операційного виду необхідно, перш за все, виявити реакцію працівників (самозвіти) на характеристики робіт за допомогою такого інструмента, як, наприклад, діагностична оцінка роботи (ДОР). При використанні процедури ДОР для одержання показника мотивувального потенціалу (ПМП) комбінують показники, що відносяться до п´яти аспектів роботи. Формула об´єднання часткових показників і одержання єдиного показника мотивувального потенціалу має такий вигляд:

ПМП = Самостійність - Зворотний зв´язок • (Різноманітність + Закінченість + Значимість)/3.

Роботи з низьким ПМП є потенційними кандидатами на перепроектування. На рисунку 3.19 наведено приклад можливого діагнозу за допомогою процедури ДОР.

Рисунок 3.19. Діагностична оцінка роботи (ДОР): характеристики «хорошої» (А) і «поганої» (Б) роботи


загрузка...