Навігація
Посилання


Менеджмент підприємства

Роль людини в процесі контролю


Людина є невід´ємним елементом контролю. Тому при розробці його процедури необхідно брати до уваги поведінку людей. Менеджери часто навмисно роблять процес контролю підкреслено наочним, щоб вплинути на поведінку працівників і змусити їх спрямувати свої зусилля на досягнення цілей організації. Так, ніхто не робить таємниці з регулярних перевірок якості виробів на заводах. Ті працівники фірм, які володіють правом видавати кредити або підписувати чеки, знають, що вся фінансова звітність буде ретельно перевірена незалежними аудиторами. Ідея, що лежить в основі бажання зробити процес контролю наочним, полягає не в тому, щоб зафіксувати помилки або шахрайство, а в тому, щоб запобігти їм. Менеджери мають надію, що працівники, знаючи про те, що контроль існує і діє ефективно, будуть свідомо намагатися уникати помилок, сумнівних угод тощо. В свою чергу, це збільшує можливості контролю максимально наближувати реальні результати до намічених.

Однак, підкреслена наочність контролю має і свої негативні наслідки. Так, працівники знають, що їх помилки і досягнення в тих сферах, в яких керівництво встановило стандарти і найбільш послідовно виконує процедуру контролю, будуть очевидно прийняті за основу при розподілі винагород і покарань. Тому підлеглі будуть намагатися робити те, що начальство хотіло б побачити від них під час перевірки. Деякі дослідження підтверджують тенденцію працівників всіляко підкреслювати роботу в тих сферах, де здійснюються виміри, і ігнорувати ту роботу, де подібні виміри не проводяться. Тому систему контролю необхідно ретельно проектувати з урахуванням подібних ефектів, інакше вона буде спрямовувати працівників на те, щоб добре виглядати під час контрольних перевірок, а зовсім не на те, щоб досягти цілей організації.

Вимоги до контролю. Ефективний контроль, щоб сприяти досягненню цілей організації, повинен бути: стратегічно спрямованим, тобто відображати загальні пріоритети організації і підтримувати їх; орієнтованим на результати; відповідним виду діяльності, що контролюється; своєчасним; гнучким; простим; економічним.


загрузка...