Навігація
Посилання


Менеджмент підприємства

Заміна обладнання при незмінній виробничій потужності підприємства


Нехай підприємство вирішило придбати нове устаткування, яке дозволяє заощаджувати 0,26 грн./виріб змінних витрат (матеріали і заробітна платня), але підвищити фіксовані (постійні) витрати (головним чином, за рахунок амортизаційних відрахувань) до 225 тис. грн. за місяць.

Рисунок 5.4. Графік для прийняття рішення про заміну обладнання

Побудуємо нову лінію витрат (СН) і виконаємо аналіз. Новий рівень змінних витрат при Q = 200 тис. виробів дорівнює 122 - 0,26 *200 = 70 тис. грн. Сумарні витрати при цьому CH = 225 + 70 = 25 тис. грн. Як видно з графіка на рисунку 5.4, нові сумарні витрати знаходяться нижче від старих сумарних витрат (СС) за обсягу виробництва, що перевищує приблизно 200 тис. виробів на місяць. Це свідчить про те, що приймати рішення про заміну устаткування можна лише за умови гарантії збуту продукції в розмірах, що перевищують 200 тис. штук на місяць (точка К).


загрузка...