Навігація
Посилання


Менеджмент підприємства

Вплив зміни ціни


Повернемося до умов роботи підприємства, зафіксованих на рисунку 5.3: при Q = 200 тис. виробів на місяць, прибуток Пр = 22 тис. грн.

Рисунок 5.5. Вплив цін на обсяг виробництва, що забезпечує одержання цільового прибутку

На рисунку 5.5 проведемо лінію П, що відповідає умовам одержання вказаного прибутку. Лінія Р відповідає ціні виробу 1,6 грн. Лінії 1,2,3 характеризують виручку від реалізації при зростанні ціни відповідно на 5, 10 та 15%, а лінії 4,5 – при зниженні ціни відповідно на 5 та 10%. У нормально функціонуючій ринковій економіці, коли можливе збільшення ціни на 5, 10 або 15%, можуть виникнути умови, якщо нема замінника даного виробу і споживачі не змінюють свого постачальника, тому це зберігає їх конкурентоспроможність. Необхідність зниження цін на 5 або 10% (за тих самих ринкових умов) може бути викликана появою більш дешевих замінників цього товару. За цих обставин 10%-не зниження ціни одиниці товару вимагає збільшення обсягу продажу на 90238 одиниць (точка n). Як видно з рисунка 5.5, при зростанні ціни виробу на 15%, щоб одержати прибуток в межах 22 тис. грн., достатньо виробити (реалізувати) 150 тис. виробів (точка m).


загрузка...