Навігація
Посилання


Менеджмент підприємства

Значення постійних витрат для прийняття рішень


Для ілюстрації важливості постійних витрат розглянемо чотири гіпотетичні компанії (див. рисунок 5.11).

Рисунок 5.11. Вплив постійних витрат на положення точки Самоокупності

Графік «а» характеризує підприємство, на якому всі витрати змінні. У цьому випадку підприємство отримує постійний дохід на кожну одиницю продукції незалежно від обсягу виробництва. Графік

«б» характерний для підприємства з відносно невеликою часткою постійних витрат, а графік «в» – для підприємства з великою часткою цих витрат. Графік «г» відповідає умовам гіпотетичного підприємства, на якому всі витрати постійні. З графіків (а)-(г) можна зробити такі висновки:

За певної ціни частка постійних витрат визначає положення точки самоокупності.

За інших рівних умов, чим більша частка постійних витрат, тим правіше розміщується точка самоокупності і тим більший обсяг реалізації, якого потрібно досягти підприємству для рентабельної роботи.

Правіше від точки самоокупності сума прибутку тим більша, чим більша частка постійних витрат.

Підвищення механота електроозброєності, технологічний прогрес, як правило, ведуть до зростання частки фіксованих витрат. Інвестиції в трудозберігаючі машини можуть призвести до зниження витрат на заробітну платню виробничим робітникам (змінні витрати) і збільшення амортизаційних відрахувань (постійні витрати). Деякою мірою це веде до зниження гнучкості індустріальних структур і виробничих компаній. Звичайно, за появи принципово нових технологій картина може змінитися.


загрузка...