Навігація
Посилання


Менеджмент підприємства

Аналітичний метод визначення обсягів виробництва, що забезпечують досягнення умов самоокупності, одержання цільового прибутку або рентабельності


Визначення обсягу виробництва, що забезпечує самоокупність (нульовий прибуток)

Із графіка, наприклад, на рисунку 5.3 а для точки А (Пр = 0) одержуємо, що ЦQС = СП+СЗМ або ЦQС = СП+QССЗМ1, де Ц – ціна одиниці продукції; СЗМ1 – змінні витрати, що припадають на одиницю продукції. Після перетворень наведених залежностей отримуємо обсяг виробництва, що забезпечує самоокупність виробництва

Приклад 5.1. Нехай підприємство виробляє протягом місяця 250 тис. одиниць продукції і реалізує її по 2 грн./одиницю. Постійні витрати становлять 170 тис. грн., а змінні – 125 тис. грн або 125/250 = 0,5 грн./од. Користуючись формулою (5.1), знаходимо, що підприємство почне отримувати прибуток лише за виробництва (і реалізації) більшого, ніж 113,3 тис. одиниць продукції.

Одержання постійного прибутку за постійних цін

Нехай умовно-постійні витрати змінюються на СП , а питомі змінні витрати – на СЗМ1. Загальний обсяг реалізації продукції дорівнює Q1. В цих умовах:

прибуток за базового обсягу виробництва (Q):

Пр = QЦ – СП – QСЗМ1 ,

а за обсягу виробництва Q1 :

Пр1 = Q1Ц – (СП+∆СП) – Q1(CЗМ1+∆СЗМ1).

За умови дотримання постійного прибутку, тобто при Пр = Пр’ можна записати, що

QЦ – СП –QСЗМ1 = Q1Ц – (СП+∆СП) – Q1(СЗМ1+∆СЗМ1),

або

QЦ – QCЗМ1 = Q1Ц – ∆СП – Q1CЗМ1 – Q1∆CЗМ1 .

Поділивши обидві частини останнього рівняння на Q, одержуємо:

Праву частину рівняння (5.2) помножимо і розділимо на Q та отримаємо:

Але, оскільки

Приклад 5.2. Для умов попереднього прикладу припустимо, що нам потрібно одержувати постійний прибуток в розмірі 20 тис. грн. (Q = 157,5 тис. од.) і умовно постійні витрати зростають на 20 тис. грн., а змінні – на 0,05 грн./од. Використовуючи формулу (5.3), встановлюємо, що дотримання цих умов можливе за обсягу виробництва продукції

Одержання постійного прибутку при зміні цін

Нехай ціна змінюється на ∆Ц. Тоді за базового обсягу виробництва (Q) прибуток:

а за обсягу виробництва Q1 :

При дотриманні умови, що Пр = Пр1,

Після відповідних перетворень одержуємо, що

Приклад 5.3. Для умов прикладу 5.1 припустимо, що нам постійно потрібно одержувати прибуток у розмірі 20 тис. грн., при цьому ціна одиниці продукції збільшується на 0,1; 0,2; 0,5 і зменшується на 0,1; 0,2 та 0,5 грн./од. Потрібно знайти обсяги виробництва (реалізації), що забезпечують умови одержання цільового прибутку. Результати розрахунків за формулою (5.4) наведені в таблиці 5.4.

Як свідчать одержані дані, при підвищенні ціни підприємству можна зменшувати обсяг виробництва, а зі зниженням ціни потрібно його збільшувати, щоб отримати один і той же прибуток. Це повністю кореспондується з графіком на рисунку 5.5.

Таблиця 5.4. Вплив ціни на обсяг виробництва, що забезпечує заданий прибуток (20 тис. грн.)

Визначення умов збільшення або зменшення прибутку

Аналогічно до вищенаведеного отримуємо формулу для визначення обсягу виробництва (реалізації) продукції, що забезпечує збільшення або зменшення прибутку на величину ∆Пр :


загрузка...