Навігація
Посилання


Менеджмент підприємства

Особливості прийняття рішень в умовах невизначеності. Поняття та види ризику при прийнятті рішення


До рішень, що приймаються в умовах ризику, відносяться такі, результати яких не є визначеними, але ймовірність кожного результату відома. Ймовірність визначається як ступінь можливості здійснення даної події та змінюється від 0 до 1,0. Сума ймовірності всіх альтернатив повинна дорівнювати одиниці. В умовах визначеності існує тільки одна альтернатива.

Рішення приймаються в умовах невизначеності, коли неможливо оцінити вірогідність потенційних результатів. Це має місце, коли фактори, що потребують обліку, настільки нові та складні, що відносно них неможливо отримати достатньо надійну інформацію.

При здійсненні підприємницької діяльності повністю уникнути ризику неможливо, навіть за умови гранично обережних дій. Занадто велика обережність не врятує від втрат за тих чи інших обставин, уникнути яких ви не в змозі, а якщо події будуть сприятливими, то доведеться пожалкувати про втрачені можливості. Ризик пов’язаний із суто людськими рисами (персональний ризик), з особливостями поведінки менеджера в ділових ситуаціях (діловий ризик) та із взаємодією менеджерів в управлінській команді організації (організаційний ризик).

Персональний ризик залежить від того, що різні люди по-різному оцінюють ймовірність майбутніх подій. Вони схильні оцінювати можливість таких подій по тому, наскільки часто вони з ними стикалися, цілковито довіряти своїм міркуванням і погоджуватись на гірші варіанти, аби не мати ситуацій, де навіть із невеликою ймовірністю можливі великі втрати.

Діловий ризик обумовлений впливом на бізнес змін цін, попиту, розміру прибутку, дій конкурентів, економічних коливань і непередбачених політичних подій. Такий ризик існує на всіх етапах бізнесу: при проектуванні продукції (неможливо мати всі ресурси відповідної кількості та якості), при оцінці її життєвого циклу, прийнятті рішень про фінансування нових проектів, при виробництві та збуті продукції (при забезпеченні відповідності пропозиції продукції платоспроможному попиту, встановленні ціни та виборі правильної маркетингової стратегії).

Організаційний ризик обумовлений складністю взаємодії членів управлінської команди і ступенем відповідності їх персональних та ділових характеристик тим обов’язкам, які вони повинні виконувати.

Можливі три джерела ризику: 1) брак часу для прийняття рішень; 2) дефіцит інформації; 3) недостатні можливості управління ситуацією.


загрузка...