Навігація
Посилання


Менеджмент підприємства

Труднощі у прийнятті фінансових рішень у галузі інвестування


Використання математичного апарату дисконтування ставить перед інвесторами ключову проблему визначення ставки дисконтування, яку потрібно використовувати при розрахунках. Значення проблеми обумовлене тим, що рішення значною мірою залежить від обраної ставки.

Розглянемо три проекти, які мають однакові первісні інвестиції, але відрізняються щорічними грошовими потоками і терміном функціонування (див. таблицю 5.30).

Таблиця 5.30. Характеристики варіантів інвестицій

Розрахуємо чисту теперішню вартість варіантів за формулою

при ставках дисконтування (е), рівних відповідно 0, 5 і 10%. Результати розрахунків наведені в таблиці 5.31.

Таблиця 5.31. Оцінка варіантів інвестицій

За даними таблиці побудуємо графіки залежності чистої теперішньої вартості від ставки дисконтування для кожного з проектів.

Рисунок 5.44. Залежність ЧТВ від ставки дисконтування

Як бачимо на рисунку, можна виділити чотири оціночні зони проектів: при е = 0…2,4, порядок переваги варіантів такий: C > В > A; при ставці е = 2,4-4,4 - В > С > A; при ставці від 4,5 до 7,9 - В > А > С; при ставці е > 8% - А > В > С. Вибір ставки дисконтування особливо складний на кордоні зони. Остаточний вибір найкращого проекту залежить від економічної кон’юнктури, виробничого та інвестиційного контекстів діяльності для інших факторів.

На практиці найчастіше використовуються такі підходи до вибору ставки дисконтування.

В умовах досконалого фінансового ринку, за ставку дисконтування приймаються, як правило, вартість кредиту або вартість капіталу.

Деякі підприємства, акції яких котуються на біржі, при неможливості використовувати в розрахунках вартості кредиту, приймають як ставку дисконтування середню або маржинальну вартість свого власного фінансування.

Часто підприємства під ставкою дисконтування розуміють норму, яка відображає їх середню виробничу рентабельність або середню виробничу рентабельність підприємств тієї галузі, до якої вони належать.

Деякі парадокси фінансового вибору інвестицій

Інвестиційні розрахунки нерідко приводять до парадоксальних висновків: один і той же проект, може бути рентабельним для одного підприємства і нерентабельним для іншого. Це пояснюється не тільки тим, що підприємства мають різні умови оподаткування, але й тим, що проект по-різному вписується в їх стратегію.

Щоб проілюструвати цей парадокс, розглянемо такі приклади.

ІНВЕСТИЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ КОМПАНІЇ “Х”

Підприємство “Х” здійснює свої інвестиційні розрахунки за ставкою дисконтування 12%. В 0-й рік воно придбало обладнання вартістю 1000 грн. із терміном служби 5 років, передбачене для виробництва продукції. Це обладнання не перепродається. Прогнози щорічних притоків засобів становлять 2000 грн. за рік, а прогнози витрат: 1600, 2600, 1500, 1450 і 1350 грн.

У кінці першого року на ринку з’явилося нове обладнання вартістю 1000 грн. з тією ж продуктивністю, що і попереднього, але більш ефективне. Воно має призвести до постійних щорічних витрат у сумі 1200 грн. Крім того, поява і успішне розповсюдження цього нового обладнання повинна призвести до зниження цін на продукцію, і тепер підприємство “Х” о

чікує подальші зміни притоків своїх коштів, починаючи з другого року: 1700; 1700: 1500; 1450 грн.

Повинна чи ні компанія купувати це обладнання?

Рішення “купити” визначається такою послідовністю грошових потоків:

Чиста теперішня вартість цих потоків становить:

ЧТВ = –1000 + 500×0,0893 + 500×0,797 + 300×0,712 + 250×0,635 = 446,5 + 398,5 = 213,6 +158,8 = 217.

Рішення “не купувати” визначається таким чином. Компанія “Х” не здійснює ніяких виплат, але повинна перерахувати свої грошові потоки, враховуючи планове зниження притоків засобів.

Чиста теперішня вартість усіх грошових потоків у цьому випадку становить:

ЧТВ = 100×0,893 + 200×0,797 + 50×0,712 + 100×0,635 = 89,3 +159,4 + 35,6 + 63,5 = 348 грн.

Отже, компанія “Х” віддасть перевагу продовженню експлуатації обладнання, яке вона придбала в 0-вому році, оскільки це рішення забезпечує більше значення ЧТВ.

ІНВЕСТИЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ КОМПАНІЇ “У”

Припустимо, що в 1-му році інше підприємство, компанія “У”, яка ще не виробляла таку продукцію, як компанія “Х”, вирішує почати її виробництво і хоче купити більш ефективне обладнання – цей проект характеризується такими грошовими потоками:

Це відповідає проекту купівлі для компанії “Х”, і ми вже знаємо, що його чиста теперішня вартість дорівнює 217 грн.; отже, для підприємства “У” проект рентабельний і воно його здійснить.

Таким чином, рентабельність рішення залежить одночасно від його характеру (в даному випадку придбання обладнання), а також від його контексту. Оскільки компанія “Х” уже має обладнання, їй вигідніше не купувати нове, а для компанії “У”, що не має його – купівля нового обладнання є хорошим рішенням.

ІНВЕСТИЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ КОМПАНІЇ “Х” ТА “У” З УРАХУВАННЯМ ОПОДАТКУВАННЯ

До цих пір ми не брали до уваги оподаткування. Тепер розглянемо, як воно впливає на рішення компаній “Х” і “У”.

Спочатку розрахуємо грошові потоки після оподаткування, що відповідають рішенням “купувати – не купувати” для компанії “Х”. У тому випадку, коли компанія “Х” придбає нове обладнання при збереженні старого, вона могла б щорічно нараховувати амортизацію в розмірі 450(200+250).

Рішення “купити” нове обладнання.

Чиста теперішня вартість потоків грошових засобів становить 175 грн. При рішенні “не купувати”, грошові потоки після оподаткуван- ня мають вигляд:

Чиста теперішня вартість для варіанта “не купувати” дорівнює Таким чином, прийняте до уваги оподаткування підсилює зацікавленість компанії “Х” в рішенні “не купувати” нове обладнання.

Розглянемо вплив оподаткування на проект купівлі обладнання для компанії “У”.

Грошові потоки після оподаткування розраховуються таким чином:

Чиста теперішня вартість усіх грошових потоків у цьому випадку дорівнює 12 грн. Таким чином, з урахуванням оподаткування прибутку, для підприємства “У” невигідно купувати нове обладнання і організовувати його використанням виробництво продукції.

РІШЕННЯ БАНКУ

На завершення визначимо, як вчинить банк, зіткнувшись з вимогами надання кредиту від кожного з розглянутих підприємств, що приймають рішення про купівлю нового обладнання.

Якщо щось і цікавить банкіра, так це – чи буде його праця винагороджена. Отже, він буде розглядати ряд грошових потоків, що очікуються від проектів, після оподаткування (в обох випадках J = - 1000):

- для “Х”: 475, 475, 300, 250;

- для “У”: 375, 375, 275, 250.

Побачивши ці ряди грошових потоків, банкір віддасть перевагу варіанту купівлі нового обладнання підприємством “Х”. Його рішення раціональне, але, зробивши так, він допоможе “Х” профінансувати “погане” рішення, тому що для “Х” краще не купувати це обладнання.

Таким чином, можна сказати, що рентабельності проекту не існує, але існує рентабельність рішення відносно цього проекту, яка залежить від контексту, особливо податкового, в якому воно приймається [72].


загрузка...