Навігація
Посилання


Менеджмент підприємства

Ефект фінансового важеля


Як відомо, підприємство існує в двох вимірах – господарчому і фінансовому. Розглянемо другий вимір.

Візьмемо два підприємства з однаковим рівнем рентабельності, наприклад, 20%. Єдина відмінність між цими підприємствами – структура пасиву. У підприємства А: актив – 1000 тис. грн.; у пасиві – 1000 тис. грн. власних засобів; позичкових засобів немає. У підприємства В: актив - 1000 тис. грн., у пасиві – 500 тис. грн. власних засобів.

Нетто-результат експлуатації інвестиції в обох підприємств однаковий: 200 тис. грн. (20%).

Якщо ці підприємства не сплачують податків і знаходяться у своєрідному “податковому раю”, то:

підприємство А одержує 200 тис. грн. виключно завдяки експлуатації власних засобів, які покривають весь актив. Рентабельність (віддача) власних засобів:

підприємство В з тих же 200 тис. грн. має спочатку сплатити відсотки по заборгованості. При розрахунковій середній ставці відсотка 15% ці фінансові витрати становитимуть 75 тис. грн. (15% від 500 тис. грн.). Рентабельність власних засобів:

Маємо різну рентабельність власних засобів у результаті іншої структури фінансових джерел: у підприємства А – 20%, у підприємства В – 25%.

Ця різниця в рентабельності власних засобів, у нашому прикладі, і є ефектом фінансового важеля.

Дійсно, у підприємства В одна частина активу, що дає в цілому 20%, фінансується ресурсами, які обходяться в 15%.

Введемо в розрахунки податок на прибуток в розмірі 1/3 (див.таблицю 5.32).

Таблиця 5.32. Розрахунки рентабельності власних засобів при ставці податку на прибуток 1/3

Як видно з таблиці 5.32, у підприємства В рентабельність власних засобів на 3,3 відсоткового пункта вище, ніж у підприємства А, лише за рахунок іншої фінансової структури пасиву. Оподаткування “зрізало” ефект важеля на 1/3, залишивши від нього 2/3.

Таким чином, приходимо до висновків:

Підприємство, що використовує тільки власні засоби, обмежує їх рентабельність приблизно в межах 2/3 економічної рентабельності (ER):

Рентабельність власних засобів (RBЗ) = 2/3 ER.

Підприємство, що використовує кредит, збільшує або зменшує рентабельність власних засобів залежно від співвідношення позичених і власних засобів у пасиві і від ставки відсотка, тоді виникає ефект фінансового важеля:

Як діє важіль? Ми вже знаємо, що ефект виникає внаслідок розходження між рентабельністю активу (економічною рентабельністю) і ціною позичкових засобів (середньою ставкою процента ССП). Отже, можна виділити першу складову частину ефекту важеля. Це, так званий, диференціал (D). Для підприємства В:

а з урахуванням оподаткування, від диференціала потрібно залишити лише 2/3, тобто

Друга складова частина - це плече важеля, що характеризує силу впливу важеля. Для підприємства В плече важеля = 500 : 500 = 1.

В результаті можна одержати, що ефект важеля = 2/3D × плече важеля або

Тепер візьмемо третє підприємство – С – таке ж, як А та В, але у нього 250 тис. грн. власних і 750 тис. грн. позичених засобів, які обходяться скажімо, в 18%. Для такого підприємства ефект важеля буде:

2 / 3 (20 -18) *(750 / 250) =4% .

Порівняно з підп

риємством В, у підприємства С диференціал значно менший (2% проти 5%), але ефект важеля в цілому більший внаслідок опори на втричі сильніше плече важеля.

Проте слід пам’ятати, що умови кредиту при значному зростанні позичкових засобів можуть погіршуватися. Так, наприклад, підприємству С, з ефектом важеля 4% і диференціалом 2%, при збільшенні вартості кредиту лише на один процентний пункт (з 18% до 19%), доведеться для збереження попереднього (колишнього) ефекту важеля доводити плече до 6.

Дійсно:

Для компенсації 5%-го збільшення вартості кредиту, підприємство вимушене подвоїти співвідношення між позиченими і власними засобами. Чи не ризиковано це?

Може настати момент, коли диференціал стане меншим нуля. Ефект важеля в цьому випадку, стане діяти на шкоду підприємству. Якщо підприємству Х із співвідношенням позичених і власних засобів, рівних 9, доведеться сплачувати 22% по боргах, то ефект важеля і рентабельність власних засобів становитиме:

RBЗ = 2/3 (20%) + (-12%) = 1,3 проти 13,3 у підприємства А, що зовсім не використовує позичених засобів і немає ніякого ефекту важеля.

Головний висновок: регулювати плече важеля залежно від величини диференціала.

Навіть якщо теперішнє співвідношення позичених і власних засобів сприятливе для підприємства, це не знімає занепокоєння з приводу завтрашнього рівня економічної рентабельності і величини ставки процента, а отже, і величини диференціала. Сама по собі заборгованість – не благо і не зло. Заборгованість – це й акселератор розвитку підприємства, і акселератор ризику. Приваблюючи позичкові засоби, підприємство може швидше і масштабніше виконувати свої завдання.

При цьому завдання економіста полягає не в тому, щоб виключити будь-які ризики, а в тому, щоб прийняти розумні, розраховані ризики в межах диференціала (ER-ССП).

Приклад. Візьмемо дві фірми – одна з них, “З”, спеціалізується на оптовій торгівлі замороженими продуктами, інша “Е” – на оптовій торгівлі електрообладнанням: ставка податку дорівнює 1/3.

Фірма “З”. Оборот – 84 млн грн. Актив – 20 млн грн. Рентабельність активу – 17,2%, середня ставка процента СПП – 17%. В пасиві: позичених засобів – 10 млн грн., власних засобів – 10 млн грн.

Фірма “Е”. Оборот – 52,2 млн грн. В активі – 10,5 млн грн. Рентабельність (активу) – 40%. ССП – 17,5%. В пасиві: позичених засобів – 3,7 млн. грн., власних засобів – 6,8 млн грн. (3,7/6,8 = 0,54).

Висновки.

Фірма “З” при плечі 1 ще може набирати кредити, але ERССП вже наближається до нуля. Невеличка затримка у виробничому процесі або підвищення процентних ставок може перевернути ефект важеля.

Фірма “Е” також може набирати кредити: її диференціал дорівнює 22,5%. Це означає, що безпосереднім ризиком ефект важеля не загрожує.

У фірми “З” стан уразливий, у “Е”, навпаки, становище міцне. Розглянемо вплив фінансового важеля на рентабельність власних засобів на прикладі. У загальному вигляді

де н – ставка податку; ER – економічна рентабельність; ССП – середня розрахункова ставка процента; З – залучені кошти; Кв – власний капітал.

Задача. Визначити ефект фінансового важеля і рентабельність власних засобів, а також проаналізувати одержані результати в таких умовах: актив = пасиву = 1000 тис. грн.; ER = 20%; З/Кв = 1/n, ½, 1, 2, n = 30%; ССП = 10, 12, 15, 21.

Розв’язання.

Для заданих умов рівняння (*) набуває вигляду:

RBЗ = 0,7ER + 0,7(ER - CCП)З/Кв ,

де ефект важеля (Ев) = 0,7 (20 - ССП)З/Кв.

Результати розрахунків наведені в таблиці 5.33 і на рисунку 5.45.

Таблиця 5.33.

Як видно з графіків рисунка 5.45 і таблиці 5.33, при позитивному значенні диференціала (в першому прикладі при ССП < 20%), чим більше плече важeля, тим більший його ефект і рентабельність власних засобів. При від’ємному значенні диференціала (ССП > 20%) ефект важeля стає від’ємним і, таким чином, чим більше плече важeля, тим менше RBЗ.

Рисунок 5.45.


загрузка...