Навігація
Посилання


ПЕРЕДМОВА 3

Розділ 1. Шлях до ринку 5

Загальна характеристика основних рішень по управлінню в доринкову епоху та їх результативність 5

Характеристика директорів доринкового і перехідного етапів 26

Оцінка адекватності організаційно-правових структур та методів управління ринковим 30

Особливості функціонування підприємства (фірми) в умовах ринку. . 40

Рушійний механізм ринкової економіки 40

Механізм формування ринку житла (на прикладі США) 44

Розділ 2. Менеджмент: школи і напрямки розвитку 48

Загальна характеристика менеджменту 48

Менеджмент на підприємстві 56

Школи менеджменту 70

Менеджмент як процес (процесний підхід) 78

Системний підхід 82

Ситуаційний підхід 86

Розділ 3. Функції менеджменту 91

Планування 91

Загальні положення 91

Виробничий профіль (місія) фірми 93

Стратегічне планування 94

Оперативне планування 104

Організація 105

Мотивація 113

Загальні положення 113

Психоаналітична теорія 113

Мотивації через потреби 114

Процесуальні теорії мотивації 119

Теорія підкріплення 123

Регулювання поведінки 137

Збагачення праці 141

Партисипативність (залучення працівників) 143

Контроль 147

Загальні положення 147

Процес контролю 149

Роль людини в процесі контролю 152

Еволюція систем внутріфірмового управління і контролю 153

Розділ 4. Керівництво 159

Загальні положення. Комунікація 159

Влада. Форми влади і впливу 160

Типи керівників (працівників) та стилі керівництва 172

Загальні положення 172

Класифікація типів керівників за Л. Кудряшовою 173

Класифікація “неідеальних” працівників за Т. Фарнсвортом 175

Соціально-психологічна характеристика працівників і менеджерів та їх сумісність 180

Модель керівництва Реддіна 188

Класифікація і характеристика керівників за А.Черняховським 192

Класифікація стилів керівництва Р. Блейка і Д. Мутон 205

Ситуаційні підходи

до ефективного керівництва 231

Висновки 235

Розділ 5. Прийняття рішень 237

Поняття і види управлінських рішень 237

Процес прийняття рішень 238

Модель управління запасами 240

Моделі економічного аналізу 242

Загальні положення 242

Заміна обладнання при незмінній виробничій потужності підприємства 243

Вплив зміни цін 244

Завоювання нових ринків (розширення ринку) шляхом зниження ціни 245

Дослідження беззбитковості роботи підприємства, що виробляє декілька видів товарів 246

Значення постійних витрат для прийняття рішень 250

Аналітичний метод визначення обсягів виробництва, що забезпечують досягнення умов самоокупності, одержання цільового прибутку або рентабельності 251

Аналіз економічних параметрів підприємства в умовах значного падіння виробництва та інфляції 254

Прийняття рішень із використанням граничного аналізу 261

Моделі лінійного програмування 268

Загальні положення 268

Приклад розробки моделі лінійного програмування для виробництва двох виробів 269

Транспортна задача 272

Розв’язання задачі лінійного програмування симплексметодом 275

Прийняття оптимальних рішень із використанням сітьових моделей 284

Оптимізація сітьового графіка по трудових ресурсах 284

Знаходження критичного шляху за вартісними параметрами 291

Особливості прийняття рішень в умовах невизначеності 293

Поняття та види ризику при прийнятті рішень 293

Вимір ризику 294

Рекомендації щодо переборювання невизначеностей 297

Приклади зменшення ризику для учасників біржової торгівлі 299

Прийняття рішень із урахуванням фактора часу 305

Загальна методика урахування фактора часу 305

Методи та приклади прийняття рішень з урахуванням фактора часу 313

Труднощі у прийнятті фінансових рішень у галузі інвестування 338

Ефект фінансового важеля 345

Методика визначення найбільш сприятливого способу оподаткування для ефективного господарювання підприємства 350

Методика оцінки ефективності інвестиційних проектів 354

Методика оцінки потенціалу розвитку економічної системи 377

Методика визначення середньозваженої та граничної вартостей капіталу 385

Метод аналізу ієрархій як інструмент для прийняття рішень при стратегічному плануванні 395

Додатки 407

Література 426


загрузка...