Навігація
Посилання


ВСТУП 4

1. Теоретичні основи управління об’єктами корпоративного типу 6

Визначення та зміст поняття „корпоративне управління”. 6

Вплив зовнішнього середовища на функціонування корпорацій... 9

Моделі корпоративного управління. 17

Контрольні запитання до першого розділу…………………………. 38

2. Системи стандартів корпоративного управління. 40

Основні принципи корпоративного управління. 40

Принципи корпоративного управління Європейського банку реконструкції і розвитку. 50

Принципи застосування корпоративного управління Конфедерації європейських асоціацій акціонерів. 54

Національні кодекси корпоративного управління. 58

Контрольні запитання до другого розділу. 70

3. Об’єднання підприємств як об’єкт корпоративного управління. 71

Поняття та загальні ознаки корпорації. 71

Інтеграційні форми бізнес-структур. 73

Структурні складові корпоративного об’єднання. 85

Корпоративні об’єднання в Україні. 91

Контрольні запитання до третього розділу. 101

4. Холдингова організація як інтегрована корпоративна структура. 103

Визначення корпоративного об’єднання холдингового типу.. 103

Класифікація холдингових структур. 107

Організаційні засади створення холдингових компаній. 116

Особливості функціонування холдингових компаній в Україні та зарубіжних країнах. 125

Контрольні запитання до четвертого розділу. 136

Завдання для практичних занять. 137

Плани наукових семінарів з дисципліни«Корпоративне управління». 137

Пакет індивідуальних завдань з дисципліни «Корпоративне управління». 138

Пакет ситуаційних вправ. 141

Додаток 169

Список використаних джерел. 175


загрузка...