Навігація
Посилання


Трансформаційні процеси в економіці України зумовили актуальність проблематики з корпоративного управління. Це пов’язано з приватизацією державної власності, відродженням різних форм корпорацій, появою нової системи суспільних та виробничих відносин між зацікавленими у діяльності цих корпорацій особами.

Актуальність дослідження проблем управління корпораціями зумовлена не тільки неврегульованістю корпоративних відносин, але й важливістю розвитку інтеграційних процесів в економіці.

Зазначені тенденції сприяли формуванню корпоративного сектора української економіки, зокрема великих промислових та промислово-торговельних акціонерних товариств, фінансовопромислових груп, холдингових та транснаціональних компаній. Проблеми розвитку корпоративного сектора висвітлено в різних аспектах науковцями, а саме: правове регулювання відносин, формування інформаційного поля корпорацій, управління фінансовими ресурсами корпорацій, управління розвитком корпорацій та гармонізація інтересів учасників корпоративного управління, розбудова системи корпоративних відносин, яка дозволяє повною мірою використовувати всі переваги акціонерної форми власності.

Значний внесок у розвиток теорії управління корпораціями зробили такі українські вчені: В. М. Геєць, В. І. Голіков, П. В. Дем’яненко, В. А. Євтушевський, Г. В. Назарова, Ю. Є. Петруня, А. С. Поважний, М. В. Сірош, Г.В. Козаченко, Н.П. Тарнавська та ін.

Автори цього посібника в теоретичному контурі розглянули проблематику управління корпораціями, дослідили особливості управління різними формами корпорацій в контексті інтеграційних процесів в економічному середовищі України. Основну увагу приділено питанням створення, організації діяльності та особливостям функціонування холдингових компаній у розвинених країнах і в Україні.

Узагальнюючи досвід українського та зарубіжного корпоративного управління, автори запропонували науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо забезпечення ефективності інтеграційної взаємодії учасників корпоративних об’єднань.

Колектив авторів щиро вдячний колегам за творчу допомогу та сприяння у підготовці та видання цієї книги.


загрузка...