Навігація
Посилання


Корпоративне управління

Контрольні запитання до першого розділу


Розкрийте сутність поняття «корпоративне управління».

Інтерпретуйте корпоративне управління в широкому та вузькому розумінні.

За яких причин існує значна кількість дефініцій корпоративного управління.

Назвіть основні ознаки корпоративного управління.

Визначте загальні цілі корпоративного управління.

Назвіть суб’єкти корпоративного управління.

Ранжируйте елементи корпоративного управління на зовнішні та внутрішні.

Які організаційні механізми використовуються в процесі корпоративного управління? Опишіть їх в аспекті позитивних та негативних ознак.

Назвіть основні елементи, що характеризують моделі корпоративного управління.

У чому полягає особливість структури володіння акціями і контролю над корпорацією в англо-американській моделі корпоративного управління?

Дайте сутнісну характеристику західноєвропейської моделі корпоративного управління.

Які дії потребують схвалення акціонерами в німецькій системі корпоративного управління?

Назвіть ключових учасників корпоративних відносин у японській моделі корпораціями.

Який тип контролю над корпораціями використовуються в інсайдерській та аутсайдерській системах корпоративного управління?

Назвіть основні ознаки та сфери поширення перехідної моделі корпоративного управління.


загрузка...