Навігація
Посилання


Корпоративне управління

Контрольні запитання до другого розділу.


Охарактеризуйте систему стандартів корпоративного управління.

Яку спрямованість мають стандарти корпоративного управління ОЕСР?

Назвіть основні принципи корпоративного управління ОЕСР.

Розкрийте зміст кожного принципу корпоративного управління ОЕСР.

Які особливості ставлення Міжнародної мережі з корпоративного управління до принципів ОЕСР?

Яку спрямованість мають принципи корпоративного управління, розроблені ЄБРР?

Розкрийте сутність принципів корпоративного управління ЄБРР?

Назвіть цілі та завдання Конфедерації європейських асоціацій акціонерів «Євроакціонери».

Розкрийте сутність рекомендацій стосовно діяльності корпорацій, розробленої конфедерацією «Євроакціонери».

Назвіть найбільш відомі національні кодекси корпоративної поведінки.


загрузка...