Навігація
Посилання


Корпоративне управління

Контрольні запитання до третього розділу


Назвіть дефініції поняття «корпорація».

Які особливості трактування поняття «корпорація» містяться в законодавстві України?

Визначте основні ознаки корпорації.

Які форми інтеграції підприємств використовують у сучасному бізнесі?

Назвіть характерні ознаки інтегрованих корпоративних структур.

Які особливості притаманні системі управління в асоціації, концерні, консорціумі, холдингових компаніях?

Охарактеризуйте етапи розвитку корпоративних об’єднань в Україні.

Назвіть види корпоративних об’єднань в Україні.

Охарактеризуйте законодавчу базу регулювання діяльності корпоративних об’єднань в Україні.

Назвіть особливості корпоративного сектору України.

Розкрийте зміст етапів процесу розвитку корпоративних відносин в Україні.

Виділіть особливості національної моделі корпоративного управління.

Визначте перспективні напрями розвитку національної моделі корпоративного управління.


загрузка...