Навігація
Посилання


Корпоративне управління

Контрольні запитання до четвертого розділу


Назвіть ознаки холдингу.

Які ви знаєте елементи холдингового об’єднання?

Які виділяють види холдингів?

Назвіть типи холдингів за певними ознаками їх класифікації.

Назвіть особливості «перехресних» холдингів.

Які особливості холдингів, побудованих за принципом кола?

Які ви знаєте основні шляхи створення холдингів?

Для яких цілей створюються холдинги?

Охарактеризуйте розвиток холдингів у зарубіжних країнах.

Назвіть основні проблеми розвитку об’єднань холдингового типу в Україні.

Які законодавчі акти регулюють діяльність холдингів в Україні?

Визначте переваги об’єднань холдингового типу.


загрузка...