Навігація
Посилання


Корпоративне управління

Пакет індивідуальних завдань з дисципліни «Корпоративне управління».


Проаналізувати динаміку кількості відкритих та закритих акціонерних товариств в Україні за останні п’ять років (представити результати в таблиці). Виявити тенденцію зміни частки відкритих акціонерних товариств (відобразити на круговій діаграмі).

Побудувати таблицю «Порівняльна характеристика ВАТ та ЗАТ» за аспектами: 1) система управління; 2) капітал; 3) засновники.

Розкрити особливості системи інформації в акціонерному товаристві, її використання та зберігання. Виявити ступінь відповідності порядку надання інформації в АТ чинному законодавству України.

Охарактеризувати органи управління акціонерним товариством (скласти органіграму, надати коментарій щодо змін в управлінні, які відбувались протягом останніх двох років). Відобразити практику регулювання конфліктів інтересів у акціонерному товаристві.

Описати порядок оформлення трудових відносин з членами органів управління ВАТ та умови оплати праці посадових осіб, (форми оформлення трудових відносин, види та форми оплати праці).

Описати політику та порядок сплати дивідендів в АТ. За останні два роки привести розрахунки дивідендів по акціях.

Охарактеризувати механізм регулювання фондів у АТ, порядок їх створення та напрями використання, (відобразити практичний механізм за останні 2 роки).

Проаналізувати в розрізі регіонів України темпи розвитку корпорації (АТ) за останні п’ять років. Результати представити в таблиці. Скласти таблицю, в якій відобразити частку АТ за галузями економіки.

Порівняти методи та форми дивідендної політики на підприємствах України.

Проаналізувати наявність та використання локальних нормативних актів на ВАТ/ЗАТ (всі розроблені положення). Систематизувати локальні (внутрішні) нормативні акти за рівнями управління.

Кодекс корпоративної поведінки: характеристика змісту. Скласти кодекс поведінки ВАТ.

Здійснити порівняльний аналіз прав акціонерів різних країн.

Проаналізувати три моделі (американську, німецьку, японську) корпоративних відносин. Порівняльну характеристику за певними елементами оформити в таблиці.

Проаналізувати та надати оцінку досвіду корпоративного управління в постсоціалістичних країнах (Україна, Росія, Польща).

Проаналізувати порядок роботи правління АТ: автономність роботи членів правління, взаємодія в інтересах єдиної стратегії товариства, підготовка та проведення засідань правління, відповідальність членів правління.

Дослідити форми залучення та формування фінансових ресурсів АТ (цінні папери, умови їх використання, види).

Характеристика депозитарної системи України і, зокрема, в АТ.

* До кожного завдання додається анограма

АНОГРАМА

Розшифруйте слова у лівому стовпчику та напишіть їх правильно у правому


загрузка...