Навігація
Посилання
http://www.soloveyfilm.ru/celebrities/item/238-nizhnee-bele-dlya-zhenschin-trendyi-i-klassika

Основи аудиту
Ільїна С.Б.

Основи аудиту

Навчальний посібник. - Київ, 2009.- 378 c.

Ільіна С.Б.

ОСНОВИ АУДИТУ

Навчально-практичний посібникдля студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ 2009 УДК 657.6(075.8) ББК 65.053я73 І 32

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ( Лист МОНУ № 14/18.2-429 від 21.02.2006 р.)

Рецензенти:

Валуєв Б.І. – доктор економічних наук, професор Одеського національного економічного університету;

Труш В.Є. – кандидат економічних наук, професор Херсонського державного технічного університету

Ільіна С.Б.

Основи аудиту: Навчально-практичний посібник. — К.: Кондор, 2009 р. – 378 с. ІSВN 966-351-146-Х

У навчально-практичному посібнику розкриваються основи організації і методики проведення аудиту в умовах застосування в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, міжнародних стандартів аудиту. В посібнику передбачені ситуаційні завдання, тести, графічні блоки, виконання яких формує у студентів навички проведення аудиторської перевірки. Значна увага надається аудиторському звіту (висновку), оцінюванню фінансової звітності, розглядаються особливості аудиту в комп’ютерному середовищі.

Посібник розрахований на аудиторів, керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, бухгалтерів, студентів, викладачів вищих навчальних економічних закладів.

ББК 65.053я73

загрузка...