Навігація
Посилання


РОЗДІЛ1. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК АУДИТУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 8

Історія виникнення і розвитку аудиту 8

Організація і місце аудиту в системі контролю 17

Класифікація аудиту 24

Організаційні форми аудиторської діяльності, їх функції, права та відповідальність. 45

Питання для обговорення та самоперевірки. 53

Практичний блок 54

Контрольний блок 54

Тести 54

Графічний блок 55

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 57

Система регулювання аудиторської діяльності в Україні. 57

Основні етапи проведення аудиторської перевірки 61

Порядок укладення договору на проведення аудиту 70

Планування проведення аудиту 72

Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті 75

Питання для обговорення і самоперевірки 85

Практичний блок 86

Контрольний блок 87

Тести 87

Графічний диктант 89

РОЗДІЛ 3. ЕТИКА АУДИТОРА ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО КВАЛІФІКАЦІЇ ... 91

Нормативні вимоги до діяльності аудитора 91

Сертифікація та ліцензування діяльності аудиторів 97

Питання для обговорення та самоперевірки 102

Практичний блок 102

Контрольний блок 104

Тести 104

Графічний блок 106

РОЗДІЛ 4. СТАНДАРТИ (НОРМИ) АУДИТУ 108

Нормативна база регулювання аудиторської діяльності 108

Міжнародні стандарти 109

Питання для самоперевірки та обговорення 120

Графічний блок 120

Тести 120

Графічний блок 122

РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 124

Завдання та об’єкти внутрішнього контролю 124

Ефективність системи внутрішнього контролю та порядок її визначення. 130

Тестування системи внутрішнього контролю 140

Питання для самоперевірки та обговорення 145

Контрольний блок 145

Тести 145

Графічний диктант 148

РОЗДІЛ 6. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ 150

Аудиторські докази, їх класифікація 150

Джерела аудиторських доказів, процедури їх отримання 154

Методи і прийоми аудиту 156

Питання для обговорення та самоперевірки 162

Практичний блок 163

Завдання 163

Завдання 164

Контрольний блок 165

Тести 165

РОЗДІЛ 7. ЕТАПИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 167

Методика послідовності здійснення тестів підтвердження. 167

Підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку по процесам господарської діяльності підприємства 170

Основні заключні процедури підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку 179

Питання для обговорення та самоперевірки 186

РОЗДІЛ 8. АУДИТОРСЬКІ РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ 187

Суть робочої документації 187

Види аудиторського висновку 194

Порядок складання аудиторських висновків 195

Складання аудиторських висновків спеціального призначення та оцінка фінансової інформації 198

Звіт аудитора керівництву господарючого суб’єкта 200

Питання для обговорення та самоперевірки 202

Практичний

блок 203

РОЗДІЛ 9. АУДИТ У КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 204

Вплив комп’ютерної техніки на ефективність проведення аудиту 204

Методика проведення аудиторської перевірки в умовах комп’ютерної обробки даних 207

Класифікатори економічної інформації, їх види і призначення в аудиторській перевірці. 210

Процес аудиторської перевірки за допомогою автоматизованої системи 212

Питання для обговорення та самоперевірки 214

ДОДАТКИ 216

Список використаної літератури 376


загрузка...