Навігація
Посилання


Основи аудиту

Питання для обговорення та самоперевірки


Яка держава вважається батьківщиною законодавства з аудиту?

В якому році на Україні створено Аудиторську Палату України?

В якому році введені постійно діючі національні нормативи з аудиту?

Дайте визначення поняття «аудит».

Кого вважають творцями аудиторської науки?

Назвіть основні елементи визначення аудиторської діяльності.

Розкрийте спільні риси між аудитом, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою.

Які суттєві відмінності між аудитом, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою?

За якими ознаками у міжнародній практиці розрізняють аудит?

Як класифікують аудит за ознакою в міжнародній практиці?

Як здійснюється класифікація аудиту в Україні за об’єктами?

Яка відмінність за елементами між внутрішнім і зовнішнім аудитом?

Назвіть ознаки етапів проведення аудиту та дайте їх визначення.

Які елементи включає модель процесу операційного аудиту?

Назвіть напрями подальшого розвитку аудиту.

Що являє собою аудиторська фірма?

Які визначені організаційні форми аудиторської діяльності у міжнародній практиці?


загрузка...