Навігація
Посилання


Основи аудиту

Практичний блок


Складіть порівняльну відмінність аудиту від ревізії, бухгалтерської експертизи та перевірки ДПА за ознаками.

Складіть таблицю, що буде вміщувати основні етапи розвитку аудиту в Україні.

На основі законодавчих, нормативних та міжнародних актів дайте визначення поняття «аудиту» та вкажіть відмінності.

Контрольний блок Тести

У чому полягає головна відмінна риса сучасного аудиту?

а) сучасний аудит розглядає не всі помилки, а лише ті, що суттєво впливають на правдивість і об’єктивність фінансової звітності;

б) виявлення шахрайства є головним завданням аудиту;

в) сучасний аудит концентрує свою увагу на сферах підвищеного ризику і готує звіт на підставі результатів вибіркової перевірки;

г) відповідальність за запобігання помилкам і шахрайству покладена на керівника підприємства.

Ви створили підприємство і перед датою представлення першого квартального звіту хочете переконатись, що у Вас не буде проблем з податковим інспектором та представниками інших органів, до яких сплачуються обов’язкові платежі. За рахунок якого джерела будуть віднесені витрати на здійснення аудиту в цьому випадку?

а) за рахунок коштів спеціальних фондів; б) за рахунок собівартості (витрат обігу); в) за рахунок прибутку до оподаткування;

г) за рахунок прибутку, що лишається у розпорядженні підприємства.

За яких умов аудиторська фірма може здійснювати аудит фінансової звітності інвестиційної компанії?

а) за умови укладення договору на аудит;

б) аудит фінансової звітності інвестиційної компанії не є обов’язковим;

в) за наявності сертифіката і ліцензії;

г) за відсутності порушення спеціальних вимог до статті 24 Закону України «Про аудиторську діяльність».

Директор аудиторської фірми одночасно є засновником відкритого акціонерного товариства – інвестиційного фонду. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами законодавства України та Міжнародних стандартів аудиту.

а) це порушення принципу професійної незалежності згідно з Міжнародними стандартами, але дозволяється законодавством України;

б) це заборонено законодавством України, але дозволяється Міжнародними стандартами;

в) це заборонено законодавством України;

г) це не заборонено, якщо вказане товариство не належить до клієнтів цієї фірми.


загрузка...