Навігація
Посилання


Основи аудиту

Графічний блок


На основі наведеної таблиці 1.12 визначіть відповіді, проставляючи їх графічно у рядок:

«Так» – „+»

«Ні» – „-„.

Чи правильно що:

Перша згадка про аудиторів Великобританії належить до 1299 р.

Розвиток аудиту бере свій початок у Шотландії.

У міжнародних нормах з аудиту аудиторська перевірка визначається як незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об’єкту.

Статут Спілки аудиторів України прийнятий на з’їзді аудиторів 14.02.1995 р.

У 1993 р. в Україні створено самостійний орган – Аудиторську палату України.

До основних елементів визначення аудиторської перевірки належать: мета, суб’єкт, об’єкт, критерії достовірності інформації та споживачі аудиторських послуг.

Основні критерії достовірності інформації у звітності розглядаються у нормативі 24 «Врахування роботи спеціаліста внутрішнього аудиту».

Провідною формою зовнішнього контролю у розвинених країнах світу є незалежне аудиторство, що проводиться ревізорами широкого профілю.

За основою взаємодії аудит – це добровільний захід, що виконується на основі договору, а ревізія – за наказом вищих або державних органів.

Однозначне поняття аудиту визначається Нормативом №2 «Основні вимоги до аудиту».

Результати відповідей наведені в табл. 1.12

Таблиця 1.12. Визначення правильних відповідей на поставлені питання


загрузка...