Навігація
Посилання


Основи аудиту

Питання для обговорення і самоперевірки


Назвіть суб’єкти регулювання аудиторської діяльності.

Які обов’язки виконують професійні організації?

Порівняйте основні функції САУ та АПУ.

Назвіть вимоги до стандартів.

Як класифікуються стандарти аудиту?

Дайте визначення планування аудиторської діяльності.

Які складові плану та програми аудиторської перевірки?

Що ви розумієте під «суттєвістю»?

Назвіть етапи планування аудиторської перевірки.

Розкрийте методику визначення аудиторського ризику.

Визначте внутрішньогосподарський ризик та ризик контролю.

Назвіть об’єкти внутрішнього контролю.

На якому етапі аудиторської перевірки проводиться оцінка ефективності системи внутрішнього контролю?

Що потрібно встановити аудитору при перевірці системи внутрішнього контролю?

За яких умов система внутрішнього контролю вважається ефективною?

Назвіть основні етапи проведення аудиту.

Які ви знаєте складові етапи плану та програми аудиторської перевірки?

Визначте зміст робіт підготовчого та заключного етапу аудиту.

Перелічіть умови, що забезпечують якісне складання плану.

Яка послідовність здійснення процедур укладення угоди з аудиту в міжнародній та аудиторській практиці України?

Які способи включає процес аудиторської перевірки?

Яким вимогам повинна відповідати фінансова звітність?

Яким нормативом АПУ визначається складання аудиторського висновку?

Розкрийте права замовника під час виконання робіт згідно з договором з аудиторською фірмою чи аудитором.

Назвіть види «аудиторського ризику» та визначте його суть.

Які застосовуються концепції сучасного методологічного підходу до здійснення аудиту фінансової звітності?


загрузка...