Навігація
Посилання


Основи аудиту

Практичний блок


Складіть програму аудиторських перевірок за розділами аудиту та розподіліть роботу між виконавцями:

  • аудит обліку виробничих запасів;
  • аудит готової продукції, її реалізації та доходів підприємства;
  • аудит розрахунків з кредиторами.

Складіть програму аудиту з обліку основних засобів у вигляді таблиці у ТзОВ «Ясень», в якому працює 78 штатних працівників, 3 сумісники. Річний фонд оплати праці 243 тис. грн. За планом аудит з обліку основних засобів проводить один аудитор і 2 асистенти. Термін проведення аудиту 10 календарних днів.

Програма аудиту з обліку основних засобів у ТзОВ «Ясень»

Зразок

Підприємство, що перевіряється

Термін проведення аудиту

Кількість людино-годин _____________________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника аудиторської групи __________________________

Запланований аудиторський ризик __________________________

Запланована суттєвість__________________________

Оформіть у вигляді зразка розрахунок фактичної помилки з результатів тестування.


загрузка...