Навігація
Посилання


Основи аудиту

Контрольний блок. Тести


В Україні процес аудиту регулюється: а) державою;

б) громадськими професійними аудиторськими організаціями; в) Аудиторською палатою України;

г) Комісією при Президентові України.

За чий рахунок сплачуються послуги аудиторів, які проводять обов’язкові аудиторські перевірки, на вимогу державних органів:

а) господарського суб’єкта;

б) державного бюджету;

в) за рахунок аудиторської фірми;

г) за рахунок органів дізнання.

Строк проведення аудиторської перевірки не повинен перевищувати:

а) одного місяця;

б) двох місяців;

в) 1,5 місяця;

г) 10 днів.

Оплату праці аудитора здійснюють за кошти:

а) державного бюджету;

б) за кошти суб’єкта, що перевіряється, за ставками, які склалися на базі попиту та пропозицій;

в) за кошти фонду Аудиторської палати України;

г) за коштів, які надаються Міністерством фінансів України.

Рада аудиторів складається з:

а) 18 чоловік;

б) 19 чоловік;

в) 20 чоловік.

Хто здійснює керівництво Аудиторської палати України: а) Міністерство юстиції;

б) Президент України;

в) Міністерство економіки;

г) є незалежним самостійним органом.

За рахунок яких коштів здійснюються повторні перевірки:

а) за рахунок власних коштів;

б) за рахунок коштів держбюджету;

в) за рахунок позикових коштів;

г) за рахунок коштів аудиторської фірми.

Що є об’єктом експертизи: а) звітність;

б) первинні документи;

в) нормативні документи;

г) статистичні документи.

Де відбуваються експертизи

а) у приміщенні слідчих органів;

б) у приміщенні експертної установи;

в) в іншому спеціалізованому приміщенні;

Аудиторські фірми реєструються:

а) як індивідуальні підприємці;

б) як юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність;

в) як підприємства, які організовані з метою здійснення аудиторської діяльності;

Аудиторською діяльністю в Україні мають право займатися:

а) тільки фізичні особи;

б) фізичні та юридичні особи, які належать лише до державної форми власності;

в) фізичні та юридичні особи незалежно від форм власності;

г) тільки юридичні особи.

Індивідуальні аудитори та учасники товариства несуть: а) повну відповідальність;

б) відповідальність, обмежену розмірами їх вкладів;

в) обмежену відповідальність плюс додаткову в п’ятикратному розмірі Статутного фонду.

Аудиторські фірми та аудитори можуть займатися:

а) тільки аудиторською та пов’язаною з нею діяльністю;

б) крім аудиторської, можуть займатися й підприємницькою діяльністю;

в) комерційною та комісійною торгівлею.

Аудиторські фірми починають свою діяльність:

а) з моменту держреєстрації господарського товариства;

б) з моменту відкриття розрахункового рахунку в банку;

в) з моменту включення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм.

Суб’єктами аудиту є:

а) підприємства та їх об’єднання;

б) організації та установи;

в) банки та кредитні установи;

г) страхові організації, тов

арні та фондові біржі;

д) інвестиційні, пенсійні, суспільні та інші фонди;

є) громадяни, які здійснюють самостійну підприємницьку діяльність;

ж) аудиторські фірми та аудитори, які працюють самостійно.


загрузка...