Навігація
Посилання


Основи аудиту

Графічний диктант


На основі наведеної таблиці визначити відповіді, проставляючи їх графічно у рядок:

«Так» – «+»

«Ні» – «-».

Чи правильно, що:

Стандарти аудиту – це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов’язків з аудиту фінансової звітності.

За розробку плану аудиту відповідає керівник підприємства.

Тестування статей балансу базується на даних Головної книги.

Мета нормативів – визначення поняття ризику і тестування системи внутрішнього контролю оцінки ризиків з метою розробки процедур аудиту.

Властивий ризик – це ризик, пов’язаний з функціонуванням підприємства та наявністю виявлених помилок при перевірці бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що виникають під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

Виявлення помилок означає, що на підприємстві знижується рівень довіри до системи обліку.

Ризик виявлення помилок поділяється на:

а) ризик синтетичного обліку;

б) ризик аналітичного обліку;

в) ризик неефективності тестового контролю.

Професійні стандарти у більшості країн вимагають здійснення кількісної оцінки суттєвості.

В аудиторській практиці України перша спроба застосування концепції суттєвості здійснена в 1998 році.

Методичні рекомендації щодо планування діяльності аудиторської фірми були закладені згідно з міжнародним стандартом 300 «Планування аудиту».

Результати відповідей наведені в таблиці.

Таблиця 2.8. Визначення правильних відповідей на поставлені запитання


загрузка...