Навігація
Посилання


Основи аудиту

Питання для обговорення та самоперевірки


Хто може працювати аудитором?

Яким документом передбачені загальні положення сертифікації та ліцензування?

За наявності яких документів допускається претендент до атестації?

Ким здійснюється видача сертифікатів та в який термін?

В який термін мають право особи, що не склали іспит, складати його повторно?

Розкрийте функції Аудиторської палати України.

Які функції має Спілка аудиторів України?

Назвіть групи, на які поділяють принципи, що регулюють аудит.

Визначте методологічні принципи аудиту.

Наведіть основні принципи професійної етики аудитора.

Назвіть основні зобов’язання аудиторських фірм і аудиторів України.

Визначте основні принципи етики аудитора.

Яку відповідальність несуть виконавці аудиту, що не мають ліцензії?

Які правові наслідки можуть бути за розголошення аудиторської інформації, отриманої від клієнта у ході проведення аудиту?

Яким нормативним документом регламентуються основні принципи, що регулюють аудит?

Наведіть основні зобов’язувальні і заборонні етичні правила та чим вони відрізняються між собою.


загрузка...