Навігація
Посилання


Основи аудиту

Контрольний блок. Тести


Визначить правильну відповідь за тестами:

Хто визначає порядок припинення чинного сертифіката та ліцензії на аудиторську діяльність в Україні?

а) Міністерство фінансів України; б) Спілка аудиторів України;

в) Аудиторська палата України; г) Арбітражний суд.

Вашого знайомого спіткала невдача: не вдалося скласти іспит для отримання сертифіката аудитора. Чи доведеться йому забути про свою мрію стати аудитором?

а) так, адже повторно іспит не складається;

б) ні, він може спробувати ще раз через 5 років; в) повторно іспит може бути складений через рік.

Який термін чинності ліцензії аудитора згідно з Законом України

«Про аудиторську діяльність»? а) не обмежений;

б) 3 роки;

в) 10 років;

г) 5 років.

Працівник аудиторської фірми, сертифікований аудитор, є засновником комерційного банку. Оцініть цю ситуацію з погляду необхідності дотримання принципу незалежності для України.

а) це заборонено законодавством України;

б) це заборонено нормативами, затвердженими Аудиторською палатою України;

в) це не є порушення принципу незалежності, якщо вказаний банк не клієнт цієї аудиторської фірми;

г) цей працівник не може брати участі в аудиті даного банку.

Який орган уповноважений здійснювати ліцензування аудиторської діяльності в Україні?

а) Міністерство фінансів України; б) Ліга аудиторів України;

в) Аудиторська палата України; г) Спілка аудиторів України;

д) Федерація директорів аудиторських фірм України.

Студенту 5 курсу так сподобалась дисципліна «Аудит», що він має намір отримати під час навчання сертифікат та ліцензію на аудиторську діяльність і створити аудиторську фірму. Його загальний трудовий стаж – 6 років: 4 роки працював слюсарем та 2 роки бухгалтером малого підприємства за сумісництвом. Після захисту дипломної роботи йому буде присвоєна кваліфікація «Економіст» за спеціальністю «Облік та аудит». Чи можливе здійснення його бажання?

а) можливе, за умови успішного складання кваліфікаційного іспиту з питань аудиту;

б) ні;

в) можливе, за умови успішного захисту дипломної роботи; г) так, якщо він є громадянином України.

Розглядання клопотань Аудиторською палатою України, наданих для отримання сертифіката, відбувається впродовж:

а) 5 днів;

б) 10 днів;

в) 15 днів;

г) 20 днів.

Сертифікат – це:

а) офіційний документ, який дає право на здійснення аудиту; б) документ, який дозволяє відкрити аудиторську фірму;

в) документ, який надає можливість отримати ліцензію на здійснення аудиторської діяльності;

г) всі відповіді правильні.

Який стаж роботи необхідно мати для отримання сертифіката: а) 2 роки;

б) 3 роки;

в) 5 років;

г) 7 років.

Строк дії ліцензії на проведення аудиторської діяльності: а) 3 роки;

б) 5 років;

в) 10 років;

г) 1 рік;

д) довічна.

Право на отримання сертифіката мають:

а) громадяни України, які отримали вищу освіту та стаж роботи яких не менше 5 років;

б) громадяни України, які отримали вищу освіту та стаж роботи яких не менше 3 років

по спеціальності юриста, економіста, бухгалтера, ревізора;

в) громадяни України, іноземні громадяни, які отримали вищу освіту та стаж роботи не менше 3 років.

Плата за сертифікацію складає: а) 20 грн;

б) 17 грн;

в) 250 грн;

г) 170 грн.

Видачу ліцензії здійснює:

а) громадські аудиторські об’єднання; б) Міжнародна Федерація бухгалтерів; в) Аудиторська палата України;

г) Об’єднання аудиторів та аудиторських фірм.


загрузка...