Навігація
Посилання


Основи аудиту

Питання для самоперевірки та обговорення


Якими законодавчими та нормативними актами регулюється аудиторська діяльність в Україні?

Наведіть принципову структуру стандартів (нормативів) з аудиту.

У чому полягає значення аудиторських міжнародних стандартів.

Назвіть та охарактеризуйте нормативи з аудиту, що діють в Україні.

Наведіть основні міжнародні стандарти, що стосуються ризику аудиту.

Перелічіть основні розділи міжнародних стандартів.

Назвіть основні стандарти Росії, їх структуру.

Розкрийте структуру міжнародних стандартів з аудиту.

Що відносять до першого, другого та третього рівня матеріальності?


загрузка...