Навігація
Посилання


Основи аудиту

Графічний блок. Тести


Що визначають аудиторські стандарти:

а) загальний підхід до визначення та проведення аудиту, масштаб аудиторської перевірки;

б) активізація роботи, статистичні розрахунки; в) види звітів аудиторів, питання методології.

В чому полягає значення стандартів:

а) забезпечувати високу якість аудиторської перевірки, допомагати клієнтам зрозуміти процес аудиторської перевірки;

б) забезпечувати зв’язок окремих елементів аудиторського процесу, обмежувати контроль з боку держави;

в) забезпечувати особисту безпеку аудитора; забезпечувати діяльність аудитора.

Хто займається розробкою професійних вимог на міжнародному рівні:

а) Міжнародна Федерація бухгалтерів; б) Аудиторська палата України;

в) Міжнародний союз аудиторів.

Яка мета міжнародних аудиторських стандартів:

а) сприяють розвитку аудиту в тих країнах, де рівень професіоналізму нижчий за загальносвітовий;

б) уніфікація підходу до аудиту в міжнародному масштабі; в) правильної відповіді немає.

Міжнародні стандарти проведення аудиту включають: а) стандарти проведення аудиту та норми аудиту;

б) стандарти проведення супутніх послуг та внутрішньофірмових стандартів;

в) стандарти проведення аудиту.

Стандарти обману та помилок визначають:

а) поняття обману та помилки і встановлюють відповідальність керівництва підприємства;

б) поняття обману та помилки і встановлюють відповідальність за результати роботи інших аудиторів;

в) поняття відповідальності внутрішніх аудиторів.

До огляду фінансових звітів відносять: а) стандарти проведення аудиту;

б) стандарти із надання супутніх послуг; в) правильної відповіді немає.

Хто займається розробкою внутрішньофірмових стандартів аудиту в Україні:

а) Аудиторська палата України;

б) Міжнародна організація бухгалтерів, Міжнародний комітет з аудиту; в) Міністерство фінансів, Держстандарт.

Якими повинні бути аудиторські стандарти:

а) короткими та лаконічними;

б) докладними та обставинними;

в) правильної відповіді немає.

Аудиторський ризик це:

а) можливість складання аудитором неправильного висновку про фінансову інформацію;

б) можливість складання аудитором неправильного плану проведення аудиту;

в) можливість несплати роботи аудитора;

г) ризик хибного висновку після завершення всіх аудиторських процедур.

Яка кількість аудиторських міжнародних стандартів існує в аудиторській діяльності?

а) 15;

б) 20;

в) 29;

г) всі відповіді неправильні.

В якому нормативному документі визначені принципи регулювання аудиту?

а) Статут Аудиторської палати України;

б) Положення про ліцензування аудиторів;

в) Закон України «Про аудиторську діяльність;

В якому році були розроблені перші професійні стандарти аудиту на Україні?

а) 1992;

б) 1994;

в) 1995.

Графічний блок

Відповідайте на запитання, проставляючи у рядок (графічно) відповіді:

«Так» – «+»

«Ні» – «-».

Міжнародні стандарти аудиту розроблені і затверджені Міжнародною Феде

рацією бухгалтерів.

Рівень системи нормативного регулювання аудиторської діяльності визначається стандартами.

Обсяг аудиту містить інформацію, необхідну для оцінки фінансової звітності.

Етика визначає основні правила професійного аудитора.

Очевидність аудиту – отримання необхідних показників ефективності бухгалтерського обліку і контролю господарських операцій згідно з контрольними тестами.

Отримані аудитором в ході перевірки дані повинні бути достовірними і достатніми для обґрунтування висновків з питань дослідження аудиту.

Право тлумачення окремих правил Кодексу професійної етики аудиторів України належить Спілці аудиторів України.

Авторське право на Кодекс професійної етики аудиторів України належить Аудиторській палаті України.

Під час проведення операційної перевірки аудитор зобов’язаний провести процедури перевірки з окремих питань, про які він домовився з клієнтом.

Завданням оглядової перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості встановити негативні факти, котрі приводять його до висновку, що інформація, отримана на підставі прийнятої облікової політики, неправдиво представляється (негативна думка).

Таблиця 4.4. Визначення правильних відповідей на поставлені запитання


загрузка...