Навігація
Посилання


Основи аудиту

Питання для самоперевірки та обговорення


Наведіть визначення внутрішньогосподарського контролю.

Назвіть об’єкти, прийоми внутрішньогосподарського контролю.

Назвіть переваги і недоліки документування знань про систему внутрішнього контролю замовника.

На якому етапі аудиторської перевірки проводиться оцінка ефективності системи внутрішнього контролю?

Що потрібно встановити аудиторові при перевірці системи внутрішнього контролю?

За яких умов система внутрішнього контролю вважається ефективною?

Назвіть два рівні та суть оцінки системи внутрішнього контролю, прийняті у міжнародній практиці.

Якої послідовності вивчення системи внутрішнього контролю дотримуються у міжнародній практиці?

В яких формах представляються результати досліджень системи внутрішнього контролю?

За якими напрямами розробляються анкети?

Які основні запитання включаються в анкету «Вивчення середовища контролю»?

Які основні запитання включаються в анкету «Вивчення системи бухгалтерського обліку»?

Які основні запитання включаються в анкету «Процедури внутрішнього контролю»?

Що являють собою наскрізні тести?

Що являють собою тести на узгодженість?


загрузка...