Навігація
Посилання


Основи аудиту

Графічний диктант


Відповідайте на запитання, проставляючи у рядок (графічно) відповіді, відповідно:

Так — «+»

Ні — «-»

Система внутрішнього контролю забезпечує достовірність інформації підприємства, збереження грошових та матеріальних цінностей, підвищення ефективності господарювання, відповідність системи внутрішнього аудиту вимогам законодавчих та нормативних актів і норм, зменшення витрат на проведення зовнішнього аудиту.

Внутрішніми чинниками середовища контролю підприємства є стиль управління та організаційна його структура.

У міжнародній практиці використовуються три рівні оцінки системи внутрішнього аудиту.

Узагальнюючий рівень оцінки визначає завдання вивчення внутрішнього аудиту за допомогою тестів, підтвердження їх через недовіру до системи внутрішнього аудиту.

Другий рівень ( розширеної оцінки) СВК проводиться за допомогою тестування ефективності процедур внутрішнього аудиту і обмежується застосуванням тестів підтвердження.

Документування результатів вивчення СВК включає: описи, анкетування, блок-схеми, перевірку попередніх документів.

Ефективна система внутрішнього аудиту знижує суттєво аудиторський ризик і зменшує обсяг незалежної аудиторської перевірки.

На малих підприємствах ризик неефективності СВК значно нижчий, ніж на великих.

Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень або зловживань проводиться за кожним розділом обліку.

Система внутрішнього контролю складається з таких елементів: середовища контролю, системи бухгалтерського обліку, процедур контролю.

Таблиця 5.11. Визначення правильних відповідей на поставлені запитання


загрузка...