Навігація
Посилання


Основи аудиту

Питання для обговорення та самоперевірки


Що являє собою поняття об’єктивна істина?

Дайте визначення доказу та аудиторських доказів?

Що є джерелом аудиторських доказів?

Яким шляхом отримують застосування аудиторських доказів?

Як класифікуються докази в аудиті залежно від джерел їх отримання?

Як класифікуються аудиторські докази залежно від подачі інформації?

Як поділяються докази за характером їх одержання?

Які фактори впливають на достовірність доказів?

В яких бухгалтерських документах найчастіше підробляють реквізити?

Назвіть основні реквізити податкової накладної.

В чому полягає взаємозалежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю?

Які об’єкти тестування?

Як класифікуються прийоми отримання аудиторських свідчень у міжнародній практиці?

Дайте визначення понять прийомів аудиту, «інспекція», «спостереження», «опитування», «вивчення», «аналіз», «підрахунок», «підтвердження».

Назвіть спеціальні прийоми контролю.

Що являє собою фактичний та документальний прийом контролю?

Які елементи включає зустрічний контроль?

Що являє собою експертна оцінка, з якою метою вона застосовується в аудиті?


загрузка...