Навігація
Посилання


Основи аудиту

Практичний блок


З’ясуйте наведені ситуації та визначте:

Джерела інформації.

Докази дії чи події.

Охарактеризуйте ці докази щодо їх переконливості, релевантності, своєчасності.

Визначте методи, за допомогою яких отримані докази.

Доведіть підтвердження отриманих доказів щодо їх порушень чи спростувань.

З’ясуйте, як отримані докази вплинули на думку аудитора щодо написання аудиторського висновку.

Ситуація 1. За Головною книгою на фірмі «Текстиль ЛТД» аудитор встановив некоректну бухгалтерську проводку: Дт 662 Кт 312 на сумму

300 грн. Згідно з платіжним дорученням №32 від 15.01.2005 р. касир фірми «Текстиль ЛТД» виплатила по видатковому касовому ордеру Івановій С. П. депоновану заробітну плату в сумі 89 грн. У касовій книзі видача депонованої заробітної плати значиться. Аудитор встановив, що у Книзі реєстрації видаткових касових ордерів запис про видачу грошових коштів Івановій С. П. відсутній.

Ситуація 2. У магазині «Ясень» аудитор Кім П. С. зробив перевірку діяльності підприємства за січень 2005 року. В Головній книзі він встановив некоректний запис по Дт 92 Кт 311 – 1500 грн. Запис зроблений на підставі платіжного доручення, у виписці банку ця сума не найшла відображення. Ніяких інших документів щодо цієї господарської операції не пред’явлено.

Завдання

Ситуація 1. З’ясуйте, якими письмовими доказами може бути підтверджена або спростована зібрана аудитором інформація по розрахункам з підзвітними особами (табл.6.4). Наведіть методи збору доказів.

Таблиця 6.4. Аналіз інформації, зібраної аудитором

Ситуація 2. Аудитор підготовив висновок, у якому вказав на обмеження обсягу аудиту з вини замовника. Замовник відмовився прийняти такий висновок. Яким чином можна, на вашу думку, запобігти такій конфліктній ситуації на стадії підготовки договору на здійснення аудиту?


загрузка...