Навігація
Посилання


Основи аудиту

Контрольний блок. Тести


Визначте, які завдання стоять перед аудитором під час перевірки розрахунків з постачальниками?

а) правильність розкриття об’єкта дослідження;

б) достовірність перерахованої суми заборгованості; в) законність і повнота відображення в обліку;

г) достовірність складання договору купівлі-продажу.

Яким документом ви повинні надати перевагу під час аудиторського підтвердження залишків на валютному рахунку?

а) порушення законності господарської операції; б) неповне відображення операцій в обліку;

в) неправильне представлення інформації; г) отримання інформації від третіх осіб;

д) виписка банку.

Які прийоми отримання аудиторських доказів за класифікацією МНА ви застосуєте, щоб підтвердити залишки по розрахункам з банком?

а) підрахунок;

б) підтвердження; в) спостереження; г) аналіз;

д) зустрічна перевірка.

Контрольний блок.

На основі наведеної таблиці визначить відповіді, проставляючи їх графічно у рядок:

«Так»

«Ні».

Чи правильно, що:

Кількість доказів визначається поняттям достатності обгрунтування висновку згідно з вибірковою перевіркою, яка залежить від оцінки властивого ризику та ризику контролю.

Міжнародний досвід доказує, що найбільш надійними є свідчення, отримані у результаті виконання тестів, отриманих аудитором при проведенні аудиту.

Якщо властивий ризик та ризик контролю високий – повинна бути більша кількість свідчень, до яких є вищий рівень довіри.

Об’єктивне відображення господарських операцій не повинне підтверджуватися доказами.

При аудиторській перевірці аудитор спирається на аудиторські докази, які мають переконливий характер.

Прямі докази – це докази, що не підтверджуються первинними документами.

За характером одержання аудиторські докази поділяються на: візуальні, документальні та усні.

Одержання аудиторських доказів аудитором здійснюється шляхом застосування процедур.

Докази – це свідчення, які констатують будь-який факт і є незаперечними.

Об’єктивна істина має підтверджуватися доказами. Результати відповідей наведені в таблиці.

Таблиця 6.5. Визначення правильних відповідей на поставлені запитання


загрузка...