Навігація
Посилання


Основи аудиту

Питання для обговорення та самоперевірки


Як аудитор здійснює аналіз перевіреної фінансової звітності на етапі завершення аудиту?

Назвіть основні джерела надходження запасів.

Визначте наступні події, які розглядаються у міжнародній практиці.

З яких елементів складається собівартість реалізованої продукції?

Яким законодавчим актом регулюється склад собівартості готової продукції?

Який майбутній період розглядається аудитором під час оцінки можливості продовжувати діяльність підприємства?

На якому етапі завершення аудиту аудитор повинен оцінити суттєвість?

З якою метою у міжнародній практиці використовується лист-представлення керівництва замовника?

До якого виду аудиторських свідчень можна віднести представлення замовника за рівнем довіри?

З якою метою під час завершення аудиту потрібно здійснювати огляд робочих документів аудиторів?

Які з перерахованих обставин не можуть бути віднесені до можливих причин припинення діяльності підприємства?

Назвіть майбутній період, який розглядається аудитором під час оцінки можливості продовжувати діяльність підприємства.


загрузка...