Навігація
Посилання


Основи аудиту

Питання для обговорення та самоперевірки


Що таке робочі документи аудитора?

Назвіть основні призначення робочих документів.

В якій формі складаються робочі документи?

Для чого складаються робочі документи?

Що таке аудиторський звіт?

Якою повинна бути інформація, надана у звіті?

Яким міжнародним стандартом аудиту передбачений порядок складання аудиторських висновків спеціального призначення?

Назвіть види аудиторських висновків.

Які основні елементи включає аудиторський висновок за результатами тематичного аудиту?

Що являють собою принципи бухгалтерського обліку?

Які існують форми загальноприйнятої спеціальної фінансової звітності?

Що повинен включати аудиторський висновок про окрему позицію фінансової звітності підприємства?


загрузка...