Навігація
Посилання


Основи аудиту

Список використаної літератури


 1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. // Голос України.—1993.—29 травня.
 2. Закон України «Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України «Про аудиторську діяльність»// Відомості Верховної Ради України.—1995.—№14.– с.88.
 3. Закон України від 28 грудня 1994р. №34/94-ВР «Про оподаткування підприємств у редакції Закону України від 22 травня 1997р.№293/ 97ВР (зі змінами і доповненнями) // Бібліотека «Все про бухгалтерський облік». – №4.— с. 476–507.
 4. Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» від 5 грудня 1997 р. №698/97-ВР// Голос України.— 1997. – 25 грудня.
 5. Закон України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про систему оподаткування» від 15 січня 1998 р. №19/98-ВР// Урядовий кур’єр.—1998. – 10 лютого.
 6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р.№996-XIV// Нове діло.– 2000. – №15 (34). – 13–20 жовтня.
 7. Постанова КМУ від 09.08.1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» // Урядовий кур’єр.– 1993.–№№125–126.
 8. Наказ міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 р. «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування» // Нове діло.—2000.– №15(34).— 13-20 жовтня.
 9. Кримінальний кодекс України.—Одеса: «Сірін», 1996.
 10. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України.—К.:Основа,1999.—274 с.
 11. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2004 року / Пер.з англ. мови О.В.Селезньов, О.Л.Ольховікова,О.В.Гик, Т.Ц.Шарашидзе, Л.Й.Юрківська, С.О.Кульков.—К.: ТОВ ТАМЦАУ «СТАТУС».– 1028 с.
 12. Адамс Р. Основы аудита: Пер.с англ./Под.ред. Я.В.Соколова.— М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995.– 398 с.
 13. Андреев В.Д. Практический аудит: Справ.пособие.—М.: Экономика, 1994.– 366 с.
 14. Аренс Е.А. Лоббек Дж.К. Аудит: Пер. с англ.—М.: Финансы и статистика,1995.– 560с.
 15. Аудит Монтгомери: Пер.с англ.—М.: Аудит, ЮНИТИ,1997. – 542 с.
 16. Bailey Larry P. GAAS Guide.1995.A comprehensive restatement of Genera11y Accepted Auditing Standards.-San Diego, New York, London: Harcourt Brace Professional Publishing, 1995.
 17. Woоlf E. Auditing today, 4 th ed. –New York London: Prentice Ha1l International (UK) Ltd,1990, – 650p.
 18. Голов С., Зубилевич С. Система професійної підготовки бухгалтерів і аудиторів у Великобританії // Бухгалтерський облік і аудит.—1994.–№8. – C. 23–25.
 19. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита:— М.: Финансы и статистика: ЮНИТИ, 1992. – 240 с.
 20. Зубилевич С.Я.Голов С.Ф. Основи аудиту. — К.: Ділова Україна, 1996. – 374 с.
 21. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту.—К.: Каравела, 2002.– С. 495
 22. Member Handbook.1994. Volume 11. Accounting, Auditing and Reporting / The institute of Chartered Accountants in England and Wales.– London: Clays Ltd. Stives.plc. – 1994.
 23. Рапопорт М.М. Учет и аудит: Проблемы подготовки кадров // Бухгалтерский учет. – 1991. – №2. – C. 7–12.
 24. Робертсон Дж. Аудит: — М.: KPMC Аудиторская фирма «Контакт», 1993. – 496 с.
 25. Сопко В., Балченко С. Аудиторський звіт і аудиторський висновок //Бухгалтерський облік і аудит. — 1995. – №10. — C. 7–12.
 26. Соловьев Г.А. Институт внутренних аудиторов в США //Бухгалтерский учет. — 1992. – №1 – C. 27–29.
 27. Терехов А.А. Аудиторство хозяйственных систем // Бухгалтерский учет. – 1990. – №1. – C. 17–20.
 28. Усач Б.Ф. Аудит: Навч.посіб.—К.: «Знання-Прес», 2002. – 220 с.
 29. Федулова Л. Управління аудиторською діяльністю// Бухгалтерський облік і аудит. — 1995. – № 8. – C. 19–20.
 30. Шеремет А.Д. Суйц В.П. Аудит: М.: ИФРА-М, 1995. – 240 с.

загрузка...