Навігація
Посилання

Міжнародна економіка
Солонінко К.С.

Міжнародна економіка

Навчальний посібник. - Київ, 2008.- 380 c.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Солонінко К.С.

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей

Київ 2008

ББК 21.11я72 С 51

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей (Лист № 1.4/18-Г-149 від 23.10.07 р. )

Рецензенти:

Філіпенко А.С. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин

Ходаківський Є.І. – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Державного агроекологічного університету

Солонінко К. С.

Міжнародна економіка: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 380 с.

ISBN 978-966-351-150-4

загрузка...