Навігація
Посилання


Передмова 7

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ 9

ТЕМА 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА . 10

Загальна характеристика системи світового господарства 10

Міжнародна економіка її предмет і структура 18

Контрольні запитання 23

Література 23

ТЕМА 2. ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА 25

Сучасна характеристика країн Західної Європи 25

Особливості розвитку економіки країн Східної Європи 32

Контрольні запитання 39

Література 39

ТЕМА 3. ЕКОНОМІКА КРАЇН АМЕРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ 41

Новий тип інтеграції на півночі Америки 41

Економіка Латинської Америки 51

Контрольні запитання 60

Література 60

ТЕМА 4. ЕКОНОМІКА НОВИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН 61

Загальна характеристика та регіональні особливості економіки нових індустріальних країн 61

Особливості сучасного етапу в розвитку економіки НІК 67

Контрольні запитання 73

Література 73

ТЕМА 5. ЕКОНОМІКА КРАЇН СНД І БАЛТІЇ 75

СНД як нове інтеграційне угрупування 75

Особливості реформування економіки країн СНД і Балтії 81

Контрольні запитання 89

Література 90

ТЕМА 6. ЕКОНОМІКА КРАЇН АФРИКИ 91

Загальні риси і особливості економіки країн Африки 91

Перспективи економічного розвитку країн

Африканського континенту 101

Контрольні запитання 111

Література 112

ТЕМА 7. ЕКОНОМІКА КРАЇН АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕНСЬКОГО РЕГІОНУ 113

1. Загальна характеристика Азіатського-Тихоокеанського регіону 113

Контрольні запитання 125

Література 125

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 127

ТЕМА 8. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН . 128

Сутність і характеристика системи міжнародних економічних відносин 128

Контрольні запитання 149

Література 150

ТЕМА 9. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ . 151

Сутність, характеристика і етапи розвитку інтернаціоналізації виробництва 151

Якісні та кількісні аспекти інтернаціоналізації господарського життя 155

Контрольні питання 171

Література 171

ТЕМА 10. СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 173

Середовище міжнародних економічних відносин, його структура і характеристика 173

Національні економіки та їх систематизація 176

Світовий ринок, його структура та ключові характеристики ... 181

Контрольні запитання 186

Література 186

ТЕМА 11. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 187

Теоретичні основи і сутність міжнародної торгівлі 187

Види міжнародної торгівлі 192

Регулювання торгово-економічних відносин 202

Шляхи удосконалення зовнішньоторговельної політики України 208

Контрольні питання 211

Література 212

ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ 213

Теоретичні основи міжнародної інвестиційної політики 213

Механізм залучення іноземних

інвестицій 222

Інвестиційна політика України 225

Контрольні запитання 234

Література 235

ТЕМА 13. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ 237

Міжнародний кредит та його економічний зміст 237

Світовий ринок позичкового капіталу 245

Контрольні запитання 255

Література 255

ТЕМА 14. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ 257

Сутність міжнародної міграції робочої сили та її основні види 257

Особливості формування, регулювання та розвитку світового ринку праці 262

Контрольні запитання 269

Література 270

ТЕМА 15. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА 271

Сутність і характеристика світової валютної системи 271

Еволюційні зміни в розвитку світової валютної системи 275

Контрольні запитання 283

Література 283

ТЕМА 16. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС .. 285

Міжнародні розрахунки як форма регулювання міжнародних економічних відносин 285

Платіжний баланс та його економічний зміст 295

Контрольні запитання 305

Література 306

ТЕМА 17. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ 307

Теоретичні основи, сутність і фактори міжнародної економічної інтеграції 307

Форми міжнародної економічної інтеграції 312

Особливості інтеграційних процесів в Україні 315

Інтеграційні процеси у світовій економіці 320

Контрольні запитання 331

Література 332

ТЕМА 18. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 333

Глобалістика і глобальні проблеми 333

Поняття глобалізації та характеристика етапів її розвитку 342

Форми розвитку глобалізації 347

Контрольні запитання 353

Література 353

ТЕМА 19. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ... 355

Зміст і загальна характеристика економічної політики держави 355

Особливості формування сучасної міжнародної економічної політики України 360

Контрольні запитання 372

Література 372

Додатки 373


загрузка...