Навігація
Посилання


  1. Бугатова А.С. Мировая экономика. – Москва, 2002. – С. 29–75.
  2. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Мжнародні економічні відносини: Навч. посіб. – К.: Знання-прес, 2000. – 277 с.
  3. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – Київ, 1997 – С. 3-45
  4. Пузакова Е.П. Мировая економика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.
  5. Філіпенко А.С. Світова економіка: Підручник. – Київ, 2000.
  6. Киреев А. Международная экономика: Учебное пособие. – М.; 2000.

загрузка...