Навігація
Посилання


 1. Економіка зарубіжних країн: Підручник / За ред А.С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1996. – С. 141–177.
 2. Булатов А.С., Рогатных Е.Б., Волков Р.Ф., Виноградов В.В., Бар( тенев С.А. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2003 – С. 308–313; 444–467; 642–656.
 3. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Веклич О.О., Годун С.Д., Дудченко М.А. та ін. Світова економіка. – К.: Либідь, 2002. – С. 296–336; 408–423.
 4. Будкін В. Передумови і результати трансформації власності у постсоціалістичних державах // Економіка України. – 2002. – №5. – С. 76.
 5. Приходько В. Спільна торговельна політика країн-членів ЄС // Економіка України. – 2002. – №10. – С. 84
 6. Дем’яненко С. Спільна аграрна політика ЄС: суть, тенденції та значення для України // Економіка України. – 2003. – №3. – С. 80–86.
 7. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Прес, 2002 – С. 310–322.
 8. Солонінко К.С., Урманов Ф.Ш., Ярошенко С.А. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – С. 18–35.
 9. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 232–243.
 10. Румянцев А.П., Клименко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю., Сав( чук В.І. Міжнародна економіка, К.: Знання-Прес, 2003 – С. 259–313.
 11. Економіка зарубіжних країн: Навч. посібник / за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Рженішевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 118–193; 285–303.

загрузка...