Навігація
Посилання


  1. Булатов А.С., Рогатных Е.Б., Волков Р.Ф., Виноградов В.В., Бартенев С.А. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2003. – С. 538–549.
  2. Економіка зарубіжних країн: Підручник / За ред. А.С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1996. – С. 112–120.
  3. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Економіка зарубіжних країн. – Київ: ЦУЛ, 2003. – С. 323–342.
  4. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Київ: Знання – 2000. С. 244–257.
  5. Колесов В.П., Осьмова М.Н. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. – Москва: ФЛИНТА, 2002.– С. 363–387.
  6. Пузанова Е.П. Мировая экономика. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – С. 11–35, 51–80.
  7. Румянцев А.П., Клименко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю., Савчук В.І. Міжнародна економіка. – К.: Знання – 2003. – С. 373–381.
  8. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 309–318.
  9. Філіпенко А.С. та інші. Україна і світове господарство. Навчальний посібник. – Київ, Либідь. – 2002. – С. 291–319.

загрузка...