Навігація
Посилання


Міжнародна економіка

Контрольні запитання


Чому СНД визначається як нове інтеграційне угрупування?

Дайте характеристику природно/ресурсного потенціалу країн СНД і Балтії.

Перерахуйте основні напрямки реформування економіки в країнах СНД.

В чому полягають особливості реформування економіки країн СНД і Балтії?

В чому полягають особливості залучення іноземного капіталу в країнах СНД і Балтії?

Перерахуйте постійно і періодично працюючі управлінські струк/ тури в межах СНД.


загрузка...