Навігація
Посилання


 1. Булатов А.С., Рогатных Е.Б., Волков Р.Ф., Виноградов В.В., Бартенев С.А. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2003. – C. 320–325; 494–512; 538–576; 613–641.
 2. Гайдуцький А.П. Залучення іноземних інвестицій в економіку Китаю (досвід для України) // Актуальні проблеми економіки. – 2003.– №7. – C. 14 – 20.
 3. Економіка зарубіжних країн: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Рженішевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – C. 264–284.
 4. Економіка зарубіжних країн: Підручник / За ред А.С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1996. – С. 271 – 405.
 5. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Прес, 2002. – C. 323–331.
 6. Лиу Конг Тхань. Досвід залучення іноземних інвестицій в економіку В’єтнаму // Економіка України. – 2002. № 3. – С. 70.
 7. Мусіна Л. Економічна політика і розвиток реформ у Південній Кореї: досвід для України // Економіка України. – 2002. №11. – С. 80.
 8. Румянцев А.П., Клименко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю., Савчук В.І. Міжнародна економіка, К.: Знання-Прес, 2003 – С. 373– 381.
 9. Солонінко К.С., Урманов Ф.Ш., Ярошенко С.А. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. –Житомир: ЖІТІ, 1997. – С. 100– 121.
 10. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 309–318.
 11. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Веклич О.О., Годун С.Д., Дудченко М.А. та ін. Світова економіка. – К.: Либідь, 2002. – С. 349–368.

загрузка...