Навігація
Посилання
Blackjack poker play games casino, online slots no download roulette craps no deposit


Міжнародна економіка

Контрольні запитання


Як ви розумієте таку тезу:«Міжнародні економічні відносини – передумова, складова частина і результат розвитку світової економіки»?

В чому полягають відмінності міжнародних економічних відносин від тих, що в межах країни?

Наведіть приклади міжнародних економічних відносин на макроі мікрорівнях.

Поясніть зміст категорій «суб’єкт» і «об’єкт» міжнародних економічних відносин і перелічіть їх.

Назвіть форми міжнародних економічних відносин і проілюструйте їхній взаємозв’язок і взаємозалежність.

Розкрийте зміст поняття «механізм реалізації» міжнародних економічних відносин.

Назвіть і охарактеризуйте фактори, що зробили найбільш серйозний вплив на формування і розвиток міжнародних економічних відносин.

Перелічіть головні з сучасних тенденцій розвитку міжнародних економічних відносин.


загрузка...