Навігація
Посилання


Міжнародна економіка

Контрольні питання


Дайте визначення інтернаціоналізації економічного розвитку.

Перерахуйте основні етапи розвитку інтернаціоналізації госпо) дарського життя.

Назвіть основні напрямки інтернаціоналізації.

Що виступає першоджерелом інтернаціоналізації господарського життя?

Перерахуйте основні показники інтернаціоналізації.

В чому полягає зміст сучасної науково)технічної революції?

Перерахуйте напрямки інтеграційних процесів у світовому госпо) дарстві.

Розкрийте зміст міжнародної спеціалізації і кооперування.

Що собою являє спільна підприємницька діяльність?

Які економічні й інші причини спонукають до міжнародної міграції робочої сили?


загрузка...