Навігація
Посилання


  1. Булатов А.С., Рогатных Е.Б., Волков Р.Ф., Виноградов В.В., Бар) тенев С.А. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2003. – С. 94–98; 251–275.
  2. Каніщенко О. Формування експортної спеціалізації України // Економіка України. – 2002. – №11. – С. 76.
  3. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 11–17.
  4. Пузакова Е.П. Мировая экономика. – Р-н-Д.: Феникс, 2001. – С. 123–156.
  5. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – С. 45–75; 143–157.

загрузка...